Afstand houden!

In een gesprek met een collega kwamen we samen maar niet op het begrip interpersoonlijke afstand. We spraken over een persoon die altijd ongemakkelijk dichtbij stond in een gesprek. In deze korte blogpost de theorie achter de interpersoonlijke afstand.

De fysieke afstand tot iemand anders zegt iets over de relatie. We onderscheiden hierin in volgorde van niet intiem naar intiem:

  1. De publieke zone. Dit is een straal van 3 meter of verder rondom je. Iedereen mag in die omtrek staan zonder dat jij je direct geïntimideerd hoeft te voelen.
  2. De sociale zone. Dit is bij een omtrek van 1,5 á 3 meter. In die zone kan je sociaal contact met iemand hebben. Denk aan de afstand tussen jou en een gesprekspartner, iemand op een feest, in het gezin, etc.
  3. De persoonlijke zone. In deze zone, van 0,5 tot 1 meter, is normaal persoonlijk contact mogelijk. Denk aan een gesprek e.d.
  4. De intieme zone. Dit is de zone van minder van 0,5 meter waarin bijvoorbeeld kussen en een omhelzing e.d. mogelijk is. Verder is de houding van mensen ten opzichte van elkaar nog van belang op de relatie (en dus op de communicatie). Andere factoren die de interpersoonlijke afstand bepalen zijn:
  • de relatie tussen mensen
  • verwachtingen
  • het onderwerp van gesprek
  • of men elkaar kan verstaan
  • geslacht
  • culturele gebruiken