MOONENMOONEN

disclaimer, privacy en cookies

aansprakelijkheid

Aan deze website kunnen op geen enkele wijze rechten, noch verplichtingen en of enige andere vorm van aansprakelijkheid worden ontleend. De op deze website getoonde informatie wordt door MoonenMoonen met voortdurende zorg en aandacht samengesteld, doch voor de juistheid, volledigheid en voortdurende actualiteit van de gegevens kan niet worden ingestaan. MoonenMoonen vrijwaart zich van alle eventuele ontstane misverstanden en/of procedurefouten. MoonenMoonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie en voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

links naar andere sites

Verwijzingen naar sites die niet door MoonenMoonen worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Er is geen controle over de bereikbaarheid van de aangeroepen sites en er wordt geen verantwoording gedragen hiervoor, noch voor de inhoud daarvan. Hoewel MoonenMoonen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan MoonenMoonen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het gebruik van links in deze website wil niet zeggen dat MoonenMoonen de algehele websites als representatief en of toereikend ziet.

persoonlijke gegevens – privacy

MoonenMoonen respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Via moonenmoonen.nl worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Op één plek bieden wij de mogelijkheid om te reageren via ons e-mailformulier. We gebruiken de gegevens puur om contact met jou op te nemen aan de hand van de gegevens die jij aan ons hebt verzonden. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden!

ssl-verbinding

Onze hele site maakt gebruik van een versleutelde SSL-verbinding. Met SSL wordt (vertrouwelijke) informatie versleuteld verzonden, zodat gegevens niet onderschept kunnen worden.

cookies

Sinds 2012 is de nieuwe Telecomwet van kracht. Websites moeten nu expliciet toestemming vragen voor het gebruik van niet functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op je computer, tablet of smartphone zet op het moment dat je de site bezoekt. Cookies worden onder andere gebruikt door bijvoorbeeld statistiekprogramma’s die websitebezoek registeren en rapporteren. De MoonenMoonen website maakt geen gebruik van niet functionele cookies. Onze site maakt gebruik van drie zogenaamde sessiecookies die puur functioneel zijn. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de juiste werking van de site en het is daarbij niet nodig de bezoeker van onze site om toestemming te vragen. Dit komt omdat deze cookies niet onder de Telecomwet vallen.

copyright

Geen enkel onderdeel van deze website mag zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van MoonenMoonen hergebruikt worden, of uitgezonden, in welke vorm dan ook, zoals elektronisch, of mechanisch inclusief fotokopiëren en of registreren.