MOONENMOONEN

missie, visie en strategie

Missie, visie en strategie worden vaak door elkaar heen gebruikt. Toch betekenen ze iets heel anders. Wat is nog eens het verschil?

het verschil tussen missie en visie

In één zin is het verschil: een missie is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan. De missie heeft te maken met waarden en identiteit. Wie zijn we, wat zijn onze waarden, hoe willen we met onze klanten en medewerkers omgaan? Een visie geeft aan: hoe gaan wij de wereld van morgen beïnvloeden zodat wij succes hebben?

het verschil tussen visie en strategie

Een visie is wat we willen bereiken, de strategie hoe we het willen bereiken. De strategie volgt op de visie.

Hetzelfde is vaak het geval met identiteit, imago en reputatie. Ook die begrippen worden als een eenpansgerecht in een pot gesmeten. Even kort door de bocht betekenen de drie begrippen:

identiteit

Is wat de organisatie is en wat zij uitstraalt.

imago

Is het beeld dat de (externe) publieksgroepen van de organisatie hebben.

reputatie

Imago is de perceptie van een deelaspect van de reputatie. Reputatie is de optelsom van de imago’s bij de verschillende doelgroepen door de jaren heen.